Các thủ tục cần làm sau khi thành lập công ty tại Quảng Ngãi

Sau khi thành lập công ty rất nhiều doanh nghiệp không nắm hết được các quy trình sau thành lập công ty, sau đây dịch vụ tư vấn thành lập công ty HTTP chúng tôi sẽ tư vấn đầy đủ các thủ tục sau khi thành lập công ty:

Các thủ tục sau khi thành lập công ty
Các thủ tục sau khi thành lập công ty

1. Khi doanh nghiệp nhận được ĐKKD việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm là:

1.1. Treo bảng hiệu công ty tại trụ sở, là địa chỉ khai trên ĐKKD.

1.2. Công chứng 10 bản ĐKKD và CMT của Giám đốc doanh nghiệp

1.3. Mở tài khoản ngân hàng

1.4. Mua chữ ký số cho công ty

1.5. Lập và nộp tờ khai thuế môn bài trực tuyến hoặc trực tiếp.

1.6. Đăng ký nộp thuế điện tử.

1.7. Kiểm tra lại hồ sơ thuê nhà như :

 • Hợp đồng thuê nhà (lưu ý: hợp đồng thuê nhà trên 1 năm)
 • Giấy chứng nhận sở hữu nhà
 • Nộp thuế môn bài, thuế khác của nhà đi thuê (nếu chủ nhà chưa nộp)

1.8. Nộp Phục lục II tờ khai thông tin đăng ký thuế, thông tin về TK Ngân hàng đã (trong vòng 10 ngày, kể từ khi mở Tài khoản ngân hàng).

1.9. Nộp Mẫu 06/GTGT (Đăng ký PP kê khai tính thuế theo phương pháp khấu trừ).

Mẫu 06/GTGT phải nộp trước khi nộp thuế kỳ đầu tiên, và trước khi in hóa đơn. Sau 1 tuần sẽ lấy kết quả. Một số chi cục thuế sẽ kiểm tra trụ sở trong thời gian này, trước khi có kết quả.

1.10. Nộp Bảng đăng ký trích khấu hao TSCĐ (Nếu có TSCĐ mua sắm mới)

1.11. Chuẩn bị đơn “ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN…”mẫu 3.14 và 3.16, (Giám đốc ký tên, đóng dấu). Khi lên lấy kết quả Mẫu 06/GTGT, đồng thời nộp đơn đề nghị sử dụng hóa đơn. Doanh nghiệp sẽ được nhận 1 phiếu hẹn trả kết quả sau 5-7 ngày làm việc.

1.12. Trong thời gian chờ lấy kết quả được in hóa đơn, sẽ có cán bộ quản lý thuế điện thoại hẹn thời gian đến doanh nghiệp kiểm tra xem doanh nghiệp có hoạt động không. Nội dung kiểm tra thường là:

Bảng hiệu Công ty có được treo không

 • Có phòng làm việc, bàn ghế, máy móc văn phòng, thiết bị làm việc…không
 • Có hợp đồng thuê nhà và làm các đóng các loại thuế liên quan tới việc cho thuê nhà chưa. (Nếu
 • Người đại diện pháp luật của công ty có tên trong Sổ hộ khẩu hoặc KT3 của nơi đăng ký trụ sở, hoặc hợp đồng cho mượn nhà thì đơn giản hơn)
 • Nếu kiểm tra đạt yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được phép đặt in Hóa đơn GTGT (theo phiếu trả kết quả)
 • Sau khi có văn bản trả lời của cơ quan thuế đồng ý cho in hóa đơn. Doanh nghiệp cần tìm những đơn vị in được phép in hóa đơn để đặt in.

Mời các bạn xem bài: Thủ tục hồ sơ đặt in hóa đơn

 • Nhận hóa đơn mẫu để làm thông báo phát hành hóa đơn.

Mời các bạn xem bài: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

 • Sau khi thông báo phát hành và nộp cho cơ quan thuế 5 ngày mới được phép sử dụng hóa đơn.
 • Mời các bạn xem: Số lượng hóa đơn được phép phát hành

2. Khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động

 • Vốn góp được hạch toán ghi tăng khi các cổ đông thực sự góp vốn, không phải ghi theo vốn điều lệ ghi trong giấy phép ĐKKD.
 • Nếu góp bằng tiền, thì phải làm sổ đăng ký vốn góp và làm phiếu thu cho từng thành viên góp vốn. Nếu góp bằng tài sản, thì phải làm các thủ tục góp vốn theo quy định của pháp luật
 • Mời các bạn xem bài: Thủ tục hồ sơ góp vốn bằng tài sản
 • Thời hạn góp vốn tối đa là 36 tháng đối với Công ty TNHH MTV và HTV, tối đa là 90 ngày đối với Công ty Cổ Phần.

Chỉ được xuất hóa đơn sau 5 ngày, kể từ khi làm thông báo phát hành và nộp cho cơ quan thuế
Hàng ngày, kế toán phải làm những việc sau:

 • Khi doanh nghiệp có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như mua bán hàng hóa… Kế toán phải thu thập tất cả các hóa đơn chứng từ có liên quan (đầu ra, đầu vào) để làm căn cứ cho việc kê khai thuế và hạch toán.
 • Tiến hành kiểm tra, xử lý xem có hợp lý – hợp lệ – hợp pháp hay không.
 • Nếu phát hiện hóa đơn GTGT viết sai phải xử lý ngay.

Mời xem bài: Xử lý với những trường hợp sai sót của hóa đơn

Nên xây dựng hệ thống sổ sách và ghi sổ mỗi ngày để tiện theo dõi và tránh dồn công việc vào cuối tháng, cuối năm
Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn chứng từ để đảm bảo không xảy ra việc rách nát, mất,cháy hỏng…

Mời các bạn xem bài: Xử lý với những trường hợp hóa đơn mất, cháy hỏng

Những doanh nghiệp mới thành lập, sẽ kê khai thuế theo quý

Công việc hàng quý:

 • Lập tờ khai thuế GTGT theo quý (Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo quý
 • Lập Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn theo Quý (Nếu bạn chưa in hóa đơn, chưa làm phát hành hóa đơn, thì không cần kê khai. Nhưng nếu đã phát hành, thì dù chưa xử dụng hóa đơn, vẫn phải lập Báo cáo tình hình SDHĐ)
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo quý (Nếu có thuế TNCN được khấu trừ)
  Nộp thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN (nếu có)
 • Hạn nộp các tờ khai và thuế trên là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

Công việc cuối năm:

 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm (nộp trước ngày 31/03 hàng năm)
 • Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm (nộp trước ngày 31/03 hàng năm)
 • Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh Báo cáo Tài chính. Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản. (nộp trước ngày 31/03 hàng năm)
.
.
.
.