Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Quảng Ngãi

Dịch vụ tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh:

Công ty tư vấn doanh nghiệp HTTP chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Quảng Ngãi, thay đổi tên công ty, địa chỉ công ty, bổ sung thêm ngành nghề, tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi người đại diện pháp luật,… Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết:

Điện thoại: 093 561 3593 

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Quảng Ngãi.

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp:

  • Thay đổi tên Công ty
  •  Thay đổi trụ sở Công ty
  •  Bổ sung ngành nghề Công ty
  •  Tăng, giảm vốn Điều lệ trong Công ty
  •  Thay đổi thành viên/cổ đông Công ty
  •  Thay đổi đại diện pháp luật Công ty
  •  Bán doanh nghiệp tư nhân, công ty tnhh, công ty cổ phần
  •  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
  •  Các nội dung thay đổi khác…

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI QUẢNG NGÃI

1.Trình tự thực hiện dịch vụ tư vấn đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh:

– Tiếp nhận thông tin/yêu cầu của khách hàng về nội dung đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh;
– Ngay sau khi nhận được các yêu cầu của khách hàng Công ty HTP sẽ gửi các thông tin cơ bản về: Bảng giá dịch vụ đăng ký thay đổi công ty; Quy trình tư vấn và hợp đồng dự thảo để Quý khách hàng tham khảo;
– Quý khách hàng cung cấp thông tin theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc cung cấp trực tiếp tại văn phòng (mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin do HTP cung cấp);
– Công ty tư vấn doanh nghiệp HTP sẽ gửi thư tư vấn trực tiếp qua email dựa trên các thông tin pháp lý mà khách hàng đã cung cấp;
– Sau khi thống nhất được các nội dung cơ bản về việc đăng ký thay đổi các nội dung trên giấy phép kinh doanh Chúng tôi sẽ đặt lịch gặp gỡ tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc theo yêu cầu của Quý khách;
– Soạn thảo hồ sơ thành lập theo yêu cầu khách hàng;
– Cử nhân viên tiến hành các thủ tục theo quy định trong hợp đồng hai bên đã ký kết;

2. Cách thức thực hiện dịch vụ tư vấn:
Hồ sơ sau khi được hoàn thiện sẽ được chúng tôi tiến hành việc đăng ký thay đổi các nội dung giấy phép kinh doanh tại Sở KH&ĐT tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
3. 1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền;
– Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề;

3. 2. Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Bản sao danh sách thành viên, Điều lệ đã sửa đổi của Công ty;

3.3 Hồ sơ đăng ký đổi tên Công ty:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

4. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ;
– Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
4.5. Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

5. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào Thông báo của Công ty thì phải có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

6. Đăng ký thay đổi thành viên Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên:
Trường hợp tiếp nhận thành viên mới:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới vào Công ty.
– Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài: nộp bổ sung bản sao hợp lệ;
– Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương.
– Đối với thành viên là cá nhân nước ngoài: Bản sao hợp lệ;

Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của Công ty.
Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

6.4. Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do thành viên không thực hiện cam kết góp: vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Luật Doanh nghiệp:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Danh sách các thành viên còn lại của Công ty;

7. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:
Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

8. Nhận và trả kết quả:

Nhân viên công ty HTP sẽ tiến hành nhận kết quả giải quyết hồ sơ và bàn giao kết quả cho khách hàng theo các nội dung đã được ký kết trong hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật.

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Quảng Ngãi hãy liên hệ với chúng tôi. Để được tư vấn chi tiết:

.
.
.
.