Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Quảng Ngãi.

Công ty Kế toán và tin học HTTP chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ báo tài chính cuối năm cho các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi, với đội ngũ kế toán viên, kiểm toán viên nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý doanh nghiệp thực hiện làm báo cáo tài chính chuyên nghiệp nhất.

dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Quảng Ngãi
Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Quảng Ngãi

Những điều cần biết khi làm báo cáo tài chính:

“Báo cáo tài chính” là cụm từ quá quen thuộc. Vào giữa niên độ hoặc cuối một năm hoạt động, các doanh nghiệp đều phải tiến hành lập báo cáo tài chính để đánh giá và nhìn lại hiệu quả hoạt động của đơn vị mình. Nhưng liệu “1 bộ báo cáo tài chính đầy đủ gồm những gì?” bạn có thể trả lời chính xác hay không?

1. Với thông tư 200/2014/TT-BTC, báo cáo tài chính cần nộp bao gồm

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, tại điều 100 -quy định hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp có quy định:

Báo cáo tài chính năm gồm:

– Bảng cân đối kế toán                                  Mẫu số B01- DN

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh                Mẫu số B02- DN

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                          Mẫu số  B03-DN

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính             Mẫu số B09-DN

Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ bao gồm:

– Bảng cân đối kế toán giữa niên độ       –       Mẫu số B01a- DN

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ – Mẫu số B02a- DN

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ                  – Mẫu số B03a- DN

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc – Mẫu số B09a- DN

2. Đối với Quyết định 48/QĐ-BTC, báo cáo tài chính bao gồm:

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC, tại Phần thứ ba, Mục I, Điểm 3- Hệ thống báo cáo tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ- có quy định rõ ràng như sau:

Báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:

Báo cáo bắt buộc:

– Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DNN

– Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DNN

– Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 – DNN

– Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

– Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN

Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

– Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN

Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.

Báo cáo tài chính quy định cho các Hợp tác xã

– Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số B01 – DNN/HTX

– Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 – DNN

– Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09 – DNN/HTX

QUý khách có nhu cầu cần làm dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm hãy liên hệ với chúng tôi;

  • Công ty Kế toán và tin học HTTP
  • Địa chỉ: 120/1 Đường Phạm Văn Đồng – Tp Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 093 561 3593 – 0255 651 9992
.
.
.
.