Tư vấn thành lập công ty bất động sản tại Quảng Ngãi

Bạn đang có ý định thành lập công ty bất động sản tại Quảng Ngãi, nhưng không biết các thủ tục thành lập công ty như thế nào? quy trình, hồ sơ soạn và quan trọng hơn là các vấn đề Thuế sau khi thành lập công ty. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn và làm trọn gói thành lập công ty tại Quảng Ngãi, công ty HTTP chúng tôi ra đời.

Tư vấn thành lập công ty bất động sản tại Quảng Ngãi
Tư vấn thành lập công ty bất động sản tại Quảng Ngãi

Tư vấn thành lập công ty bất động sản tại Quảng Ngãi.

Tư vấn các đặt tên công ty theo đúng quy định :

+ Thành tố thứ nhất: Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

Tư vấn đăng ký ngành nghề kinh doanh:

STT Tên ngành nghề Mã số
1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết:

Kinh doanh bất động sản

6810
2. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết:

ü Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

ü Sàn giao dịch bất động sản

6820

Điều 62;

Điều 69

Luật kinh doanh bất động sản

Tư vấn đăng ký vốn điều lệ:

  • Kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 20 tỷ.

Tư vấn điều kiện mở sàn giao dịch bất động sản tại Quảng Ngãi.

  • Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp;
  • Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
  • Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
  • Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết;
  • Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty bất động sản trọn gói tại Quảng Ngãi:

1. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty:
– Giấy đề nghị ĐKDN
– Điều lệ công ty
– Danh sách thành viên/cổ đông góp vốn
– Các công văn khác tùy từng trường hợp cụ thể.
2. In hồ sơ, chuyển hồ sơ hướng dẫn khách hàng ký.
3. Nộp hồ sơ và nhận kết quả thay khách hàng tại Sở kế hoạch & Đầu tư.
4. Nộp hồ sơ khắc dấu và thông báo mẫu dấu tại Sở kế hoạch & Đầu tư.
5. Đăng bố cáo thành lập công ty tại Sở kế hoạch & Đầu tư

Liên hệ dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Quảng Ngãi.

Điện thoại: 093 561 3593

Xem thêm: Bảng giá dịch vụ thành lập công ty tại Quảng Ngãi

.
.
.
.