Thành lập công ty cổ phần tại Quảng Ngãi

Công ty HTTP chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, tư vấn Thuế, là đơn vị hàng đầu tại Quảng Ngãi cung cấp dịch vụ thành lập công ty, quý khách có nhu cầu tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Quảng Ngãi hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết.

Địa chỉ công ty dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Quảng Ngãi

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập công ty hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết

 • Địa chỉ: 120/1 Đường Phạm văn Đồng – Tp Quảng Ngãi
 • Hotline: 093 561 3593
Thành lập công ty cổ phần tại Quảng Ngãi
Thành lập công ty cổ phần tại Quảng Ngãi

Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Quảng Ngãi

 • Tư vấn thành lập công ty cổ phần:
 • Tư vấn Tra cứu và chọn tên công ty theo đúng quy định
 • Tư vấn tra cứu chọn ngành nghề kinh doanh
 • Tư vấn vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn
 • Tư vấn cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần tại Quảng Ngãi

Quy định Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Tên doanh nghiệp;
 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);
 3. Ngành, nghề kinh doanh;
 4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;
 5. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 6. Thông tin đăng ký thuế;
 7. Số lượng lao động dự kiến;
 8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh;
 9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Quy định Điều lệ công ty cổ phần

1.Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

2.Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

3.Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

4.Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Quy định về danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

 1. Họ, tên, chữ ký, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của thành viên là cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân đối với công ty cổ phần;
 2. Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần;
 3. Họ, tên, chữ ký, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần;
 4. Phần vốn góp, giá trị vốn góp, tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn của từng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số lượng cổ phần, loại cổ phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn của từng cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Hồ sơ khách hàng cung cấp để thành lập công ty cổ phần.

Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Quy trình dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại HTTP

1.Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty:

 • Giấy đề nghị ĐKDN
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên/cổ đông góp vốn
 • Các công văn khác tùy từng trường hợp cụ thể.

2.In hồ sơ, chuyển hồ sơ hướng dẫn khách hàng ký.

3.Nộp hồ sơ và nhận kết quả thay khách hàng tại Sở kế hoạch & Đầu tư.

4.Khắc dấu tròn doanh nghiệp

5.Kê khai thuế ban đầu

 • Soạn, trình ký các biểu mẫu cần thiết
 • Tiến hành nộp hồ sơ khai thuế ban đầu tại chi cục thuế
 • Nhận kết quả và bàn giao hồ sơ cho doanh nghiệp
 • Tư vấn thuế – kế toán sau khi hoàn thiện hồ sơ thuế ban đầu
 • Xem thêm: Bảng giá dịch vụ kế toán tại Quảng Ngãi

Bảng giá dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Quảng Ngãi

Quý khách có nhu cầu tham khảo bảng giá thành lập công ty tại Quảng Ngãi hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.

Xem chi tiết : Bảng giá thành lập công ty tại Quảng Ngãi

Kết quả khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ HTTP

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Con dấu pháp nhân (dấu tròn) của doanh nghiệp
 • Thông báo mẫu dấu ( được đăng tải trên Cổng thông tin ĐKDN Quốc Gia)
 • Hồ sơ kê khai thuế ban đầu.
.
.
.
.