Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở

      CÔNG TY TNHH MTV

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP HTP

Số: 11/HTP -TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quảng Ngãi 3/11/2017

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi địa điểm Văn phòng làm việc

Kính gửi: Quý Khách hàng và Đối tác

Công ty HTP xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng và các đối tác trong thời gian vừa qua. Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch kể từ ngày 3/11/2017 như sau:

 Văn phòng giao dịch cũ:

  • Địa chỉ: Số 22 Trà Bồng Khởi Nghĩa, TP Quảng Ngãi
  • Điện thoại:    0255  651 9992 – 093 561 3593
  • Fax:                0255  651 9992

Văn phòng giao dịch mới:

  • Địa chỉ: Số 120/1 đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi
  • Điện thoại:    0255  651 9992 – 093 561 3593
  • Fax:                0255  651 9992
  • Kể từ ngày 3/11/2017, các giao dịch kinh doanh, tư vấn, thư tín, hàng gửi,… vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ như trên. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của Công ty không thay đổi.

Công ty xin thông báo đến Quý khách hàng và các đối tác được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu công ty

    CÔNG TY HTP

GĐ. Đặng Văn Hoa

(Đã ký)

.
.
.
.