Startup sẽ không bị thanh tra trong vòng 01 năm

Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Sáng nay, ngày 12/6/2017 Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

Điểm mới Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cụ thể, có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm tỉ lệ 90,02%), trong đó số đại biểu tán thành là 410, chiếm 83,5%, chỉ có 30 đại biểu không tán thành (chiếm tỉ lệ 6,11%).

Một số nội dung đáng chú ý đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong Luật được thông qua như sau:

– Quỹ đầu tư khởi nghiệp được chính phủ khuyến khích thành lập với những hỗ trợ vay vốn, tín dụng…

– Doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành, lĩnh vực ưu tiên được hỗ trợ về thuế thu nhập thấp hơn 5% so với quy định hiện hành.

– Doanh nghiệp khởi nghiệp không bị thanh tra trong vòng 01 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, trừ khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

– Đầu tư mạnh vào khởi nghiệp sáng tạo (startup)

Ngoài ra còn nhiều quy định khác về việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng và doanh nghiệp nhỏ vừa nói chung.

 

.
.
.
.