Kế toán lưu ý 04 điểm mới về con dấu doanh nghiệp từ ngày 01/01/2021

Nhiều điểm mới về con dấu doanh nghiệp được áp dụng từ 01/01/2021 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, kế toán cần lưu ý để tránh khỏi những sai sót xảy ra.
1. Chữ ký số được công nhận là con dấu doanh nghiệp
Dấu của doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 sẽ tồn tại dưới 2 hình thức chính đó là dấu được làm tại các cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về các giao dịch điện tử
Theo quy định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP thì chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng.
Đưa chữ ký điện tử làm dấu của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn thay vì chỉ sử dụng dấu khắc như trước đây.
2. Doanh nghiệp có quyền quyết định và không phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng.
Theo quy định tại Luật DN 2014 thì trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thông báo mẫu dấu cho các cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp.
Tuy nhiên Luật doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định trên và từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp không cần thực hiện các thủ tục để khai báo mẫu dấu như trước đây. Điều này giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian và công sức vào các thủ tục liên quan để tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
con dấu doanh nghiệp.
3. Doanh nghiệp có quyền tự quyết đối với con dấu
Trước đây, theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung của con dấu và phải thể hiện được tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp lên con dấu.
Hiện nay theo quy định mới của Luật doanh nghiệp 2020, những quy định bắt buộc về thông tin thể hiện trên con dấu được bãi bỏ. Doanh nghiệp có quyền tự quyết về loại dấu, số lượng, nội dung và hình thức của dấu doanh nghiệp cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp
4. Thay đổi trong công tác quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu
Luật doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm căn cứ thực hiện việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu. Theo đó việc quản lý, lưu giữ con dấu được thực hiện theo quy chế của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp ban hành. Trước đây theo Luật doanh nghiệp 2014 quy định con dấu sẽ được quản lý và lưu giữ theo điều lệ công ty theo quy định tại khoản 3 điều 44.
Ngoài ra theo Luật doanh nghiệp 2014 còn hạn chế trường hợp sử dụng dấu của doanh nghiệp, cho phép con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng con dấu. Tuy nhiên từ ngày 01/01/2021, hai bên giao dịch sẽ không thỏa thuận về việc sử dụng con dấu mà chỉ được sử dụng con dấu trong các giao dịch theo quy định của Pháp Luật.
.
.
.
.