Dịch vụ tư vấn iso – Tư vấn quản lý doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

Dịch vụ tư vấn tiêu chuẩn quốc tế ISO – Tư vấn quản lý doanh nghiệp tại Quảng Ngãi.

Công ty Tư vấn doanh nghiệp HTP chúng tôi chuyên dịch vụ tư vấn quản lý tiêu chuẩn quốc tế ISO, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế và dịch vụ tư vấn cải tiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại Quảng Ngãi. Dịch vụ tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế và dịch vụ tư vấn cải tiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến nhằm cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn iso - Tư vấn quản lý doanh nghiệp tại Quảng Ngãi
Dịch vụ tư vấn iso – Tư vấn quản lý doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

1. Triển khai xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ và tái cấu trúc doanh nghiệp, xây dựng hệ thống kiểm soát quản trị doanh nghiệp.

2. Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (ISO) cho doanh nghiệp.

3. Tư vấn, xây dựng và triển khai các Tiêu chuẩn quốc tế : SA8000, BRC, WRAP cho doanh nghiệp.

4. Triển khai các hoạt động đảm bảo các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, yêu cầu kỹ thuật để phục vụ các vấn đề Audit nhà máy.

5. Triển khai công tác 5S – Kaizen tại nhà máy.

6. Xây dựng, đào tạo và triển khai hệ thống sản xuất tinh gọn theo lean.

7. Xây dựng, đào tạo và triển khai hệ thống kiểm soát chất lượng và cải tiến theo mô hình 6 sigma.8. Tư vấn xây dựng, bố trí mặt bằng sản xuất và cân bằng chuyền sản xuất.

9. Xây dựng quy trình, dây chuyền hệ thống sản xuất.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

Điện thoại: 093 561 3593

.
.
.
.