Đến năm 2025 sẽ hỗ trợ 20.000 startup và khởi nghiệp của phụ nữ

Quyết định 939/QĐ-TTg được ban hành ngày 30/6/2017 nhằm phê duyệt đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025.

Đề án với mục tiêu đặt ra đến năm 2025 sẽ đạt được những mục tiêu sau:

– 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp tham gia triển khai đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

– 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

– Hỗ trợ 20.000 startup và khởi nghiệp.

– Thành lập 1.200 tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý.

– 100.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ.

Quyết định 939/QĐ-TTg đã phê chuẩn nhiều quy định khác về nhiệm vụ, giải pháp của các cơ quan, ban ngành và kinh phí để thực hiện đề án trên.

.
.
.
.